Geea

Poskytované služby

Čo Vám môžeme ponúknuť

Štúdie vykonateľnosti projektov z oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti

Zhotovovenie projektovej dokumentácie pre fotovoltiku a infračervené vykurovacie systémy budov

Inžiniering a činnosti pre zabezpečenie pripojovacieho procesu malých zdrojov, lokálych zdrojov a fotovoltických elektrární, podpora pri funkčných skúškach.

Realizácia malých a lokálnych fotovoltických zdrojov, kontraktačné činnosti pre fotovoltické elektrárne

Realizácia infračervených vykurovacích systémov budov a inteligentné riadenie vykurovania

Distribúcia sieťových ochrán U-f guard a predaj filtrácie vody s ochranou proti vodnému kameňu DISAMO