Geea

Poskytované služby

Naša ponuka

Realizácia malých a lokálnych fotovoltických zdrojov, kontraktačné činnosti pre fotovoltické elektrárne

Servisné činnosti a zmluvná prevádzka a údržba zariadení OZE

Štúdie vykonateľnosti projektov z oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti

Zhotovovenie projektovej dokumentácie pre fotovoltiku a infračervené vykurovacie systémy budov

Inžiniering a činnosti pre zabezpečenie pripojovacieho procesu malých zdrojov, lokálych zdrojov a fotovoltických elektrární, podpora pri funkčných skúškach.

Realizácia infračervených vykurovacích systémov budov a inteligentné riadenie vykurovania

Distribúcia sieťových ochrán U-f guard a predaj filtrácie vody s ochranou proti vodnému kameňu DISAMO