Geea

Kontakty
Kontaktné miesto

Sídlo spoločnosti

GEEA, s.r.o.
Stará Vajnorská 8
Bratislava 831 04

+421 918 249 448

Kontaktné miesto

Distribúcia

GEEA, s.r.o.
Vajnorská 135
Bratislava 831 04

+421 905 651 134

Kontaktné miesto

Technická podpora

GEEA, s.r.o.
Vajnorská 135
Bratislava 831 04

+421 918 249 448