Geea

Elektromobilita (nabíjacie stanice)

nABíJACIE STANICE PRE ELEKTROMOBILY

Možnosť riadenia rýchlosti nabíjania v spolupráci s malým fotovoltickým zdrojom alebo lokálnym fotovoltickým zdrojom.

Možnosť integrácie úložiska energie s manažmentom nabíjania buď z fotovoltického systému, časovo riadené nabíjanie, alebo tarifom riadené nabíjanie.