Geea

Malý Fotovoltický Zdroj
Aktuálna cenová ponuka
Využite novú dotačnú schému programu Zelená domácnostiam.

Naša ponuka obsahuje poskytuje úplné služby od A po Z

  • Fotovoltické moduly 455Wp (Tier 1 Bloomberg)
  • Montážna konštrukcia pre všetky typy striech
  • Fotovoltický striedač 3-fázový
  • Sieťová ochrana podľa požiadaviek distribučných spoločností
  • Elektroinštalačný materiál
  • Montáž
  • Pripojovací proces podľa 309/2009 Zz. a 251/2012 Zz.
  • Zriadenie služby Virtuálna batéria u dodávateľa energie
Vybrané zostavy Cena vrátane DPH Dotácia Doplatok domácnosti
Malý FV zdroj 3-fázový 4 kW 6 966 EUR 2 000 EUR 4 966 EUR
Malý FV zdroj 3-fázový 6 kW 8 880 EUR 3 000 EUR 5 880 EUR
Malý FV zdroj 3-fázový 10 kW 11 376 EUR 3 500 EUR 7 876 EUR