Geea

Akumulátorové systémy (ESS)

Akumulátorové systémy dowel ESS

iPack C3.3 a iPack C6.5 – Low Voltage systémy 48V, škálovateľné od kapacity 3,3 kWh do 100 kWh kompatibilné s Victron Energy. Pracujú až do 90% d.o.d. kapacity.

High Voltage systémy pre rezidenčné inštalácie kompatibilné s Goodwe, Sungrow, Solinteg

Komerčné ESS systémy iCube s napojením na AC 400V/3F, škálovateľné od 63 kWh do 473 kWh

Komerčné ESS systémy BESS s kapacitou nad 1 MWh