Geea

VOP

Všeobecné obchodné podmienky

Všetky obchodné prípady sa riadia aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a nasledovnými klauzulami:

 1. V prípade obchodného vzťahu s fyzickou osobou nepodnikateľom (v poradí priority)
  1. Zmluvou o dielo.
  2. Zodpovedajúcimi ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  1. V ostatných prípadoch (v poradí priority)
   1. Zmluvou o dielo.
   2. Zodpovedajúcimi ustanoveniami Obchodného zákonníka.