Geea

Energy storage systems

Veľkokapacitné úložiská energie

Ponúkame služby v oblasti návrhu, dodávky a implementácie pre úložiská energie s napojením na distribučnú sieť ako lokálny zdroj alebo ako samostatný zdroj v zmysle platnej energetickej  legislatívy.

Ponúkame úložiská energie od 3,3 kWh až do 50 MWh s pripojením do NN, VN aj VVN sústavy.