PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE NÁS?

PROFESIONÁLNE SLUŽBY
Naša spoločnosť vznikla v roku 2011 na základe praktických skúseností z úspešnými predchádzajúcimi projektami v oblasti nezávislého verejného osvetlenia od roku 2008 a v oblasti fotovoltaických elektrární od roku 2009.
MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE
Pôsobíme nielen na domácej pôde, ale máme za sebou aj portfólio realizovaných projektov v zahraničí, vo viac ako 7 európskych štátoch.
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM
Máme štatút Oprávnený zhotoviteľ pre slovenský program podpory obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach „Zelená domácnostiam“.
ODBORNÉ PORADENSTVO
Naši zamestnanci pôsobia ako autorizovaní poradcovia pre projekty Európskej banky pre rekonštrukciu a rozvoj (EBRD).

Fotovoltaické zariadenia sú v súčasnosti veľmi obľúbené hlavne kvôli úspore nákladov, ktorú nám štedro poskytuje neobmedzená slnečná energia. Medzi obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa zaraďuje aj slnečná energia, ktorá zabezpečuje chod celej fotovoltaickej elektrárne. V niektorých oblastiach je slnečná elektráreň vhodnejším riešením ako iné alternatívne zdroje energie. Všetko záleží od konkrétnej lokality, v ktorej sa fotovoltaické zariadenia budú realizovať. Solárne elektrárne sú vhodné takmer pre celé územie Slovenska.

Kontaktujte nás a my Vám poradíme!

Pre našich obchodných partnerov na slovenskom trhu distribuujeme sieťové ochrany U-Guard, riadenie prebytkov výroby Wattrouter M SSR a ECO, spoludistribujeme striedače GOODWE, ďalej distribujeme konštrukcie KLiXX a ALOKO a celý rad ďalších komponentov pre fotovoltiku. Dodávame FV moduly Amerisolar od 260Wp do 275Wp, pre top inštalácie ponúkame FV moduly Winaico vo výkonoch od 275 Wp do 310 Wp s progresívnou PERC technológiou.

Sieťová ochrana U-f guard je primárne určená pre fotovoltické inštalácie, ale nájde využitie aj v domácnostiach s častými poruchami v distribučnej sieti, kde dokáže zabrániť poškodeniu elektrických prístrojov a zariadení v domácnosti. Kontroluje podpätie a prepätie siete, odchýlky frekvencie, a v prípade poruchy mimo rozsah definovaný normou zabezpečí bezpečné odpojenie domácnosti od siete.