zdlogo-trans
 • ROK 2016 celkom:   Strešné inštalácie: počet inštalácií: 52
 • ROK 2017 aktuálne: Strešné inštalácie: Počet inštalácií: 67
 • ROK 2018 aktuálne
  • Strešné inštalácie: počet inštalácií: 18, inštalovaný výkon FVZ   132 kWp
  • Pozemné inštalácie: počet inštalácií: 2, inštalovaný výkon FVE 1092 kWp 

Aj v roku 2019 dodávame akumulátory s výkonom a životnosťou až nad 20 rokov prevádzky.

Sme Oprávnený zhotoviteľ pre slovenský program podpory obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. V našich radoch pôsobia odborne spôsobilé osoby pre fotovoltické systémy v zmysle § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ponúkame Vám nasledovné najpredávanejšie štandartné typy zostáv

On-grid fotovoltické zariadenia s prifázovaným na distribučnú sieť.
FV SYSTÉM FV výkon Počet FV modulov Cena s DPH Príspevok Platba zákazníka
STFV-MINI 3000 3000 Wp 10 ks 4.992 EUR 1.500,- 3.492,-
STFV-MINI 4K 3F 4800 Wp 16 ks 6.888 EUR 1.500,- 5.388,-
STFV-MINI 6K 3F 6000 Wp 20 ks 8.028 EUR 1.500,- 6.528,-
STFV-MINI 10K 3F 9600 Wp 32 ks 9.984 EUR 1.500,- 8.484,-
Hybridné fotovoltické zariadenia pracujú bez aj s prifázovaním na distribučnú sieť. Pracujú aj po výpadku elektrickej energie zo siete a eliminujú nerovnomerné rozdelenie spotreby medzi fázami.
FV SYSTÉM FV výkon Počet FV modulov Cena s DPH Príspevok Platba zákazníka
STFV-MINI 3000 AKU +5R 3000 Wp 10 ks 6.672 EUR 1.500,- 5.172,-
STFV-MINI 3000 AKU +20R M 3000 Wp 10 ks 8.100 EUR 1.500,- 6.600,-
STFV-MINI 6K 3F AKU Li-Ion 6000 Wp 20 ks 12.960 EUR 1.500,- 11.460,-
STFV-MINI 10K 3F AKU Li-Ion 9600 Wp 32 ks 14.076 EUR 1.500,- 12.576,-

 

Vysvetlivky k názvom:

M – rozšírenie OnGrid FVZ o manažmentom vyrobenej energie – akumulácia prebytkov energie do TÚV (riadenie bojlera)

WattROUTER ECO s 1 ks SSR relé 210,00 Eur bez DPH 252,00 Eur s DPH

 

3F – 3-fázový systém

AKU +5R – s akumulátormi (trakčné Lead AGM) s celkovou kapacitou 5,7 kWh, úžitkovou kapacitou 2,8 kWh a životnosťou 4 až 6 rokov

AKU +20R – s akumulátormi (trakčné Carbon-Lead AGM) s celkovou kapacitou 9,6 kWh, úžitkovou kapacitou 4,8 kWh a životnosťou viac ako 20 rokov

AKU Li-Ion – s akumulátormi (Li-Ion) s celkovou kapacitou 6,8 kWh, úžitkovou kapacitou 5,5 kWh a životnosťou viac ako 20 rokov, so zárukou 10 rokov na akumulátor

Fotovoltaické moduly použité v konfigurácii

(Záruka na výkon 25 rokov, technologická záruka 15 rokov)
 • Jinko Solar Co.
 • Win Win Precision Technology Ltd.
 • Q Cells, ltd.
 • Wuxi Suntech ltd.
 • Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd.

prípadne íné fotovoltické moduly v garantovanej rovnakej kvalite a životnosti podľa aktuálnej dostupnosti.

Pre naše inštalácie používame moduly kvality Class A a listované Blomberg Tier 1.

.

Kompletné zostavy môžete objednávať aj na našom e-shope www.ozeshop.sk.

 

Mám záujem o inštaláciu. Ako postupovať?

 • Záväzná objednávka inštalácie /zákazník/

 • Registrácia žiadosti o dotáciu /GEEA/

 • Obhliadka a podpísanie zmluvy /zákazník, GEEA/

 • Odoslanie žiadosti o pripojenie /GEEA/

 • Stanovenie termínu inštalácie /GEEA/

 • Overenie termínu inštalácie /GEEA/

 • Inštalácia /GEEA/

 • Ukončenie inštalácie, podpis preberacieho protokolu /zákazník, GEEA/

Formulár so zaväznou objednávkou

Meno

Priezvisko

Adresa

Popisné číslo

Súpisné číslo

PSČ

Obec

Číslo LV

Telefón

E-mail

Objednávam/Mám záujem

Zostava

Poznámky:

Ako postupovať, ak už mám registráciu žiadosti o podporu?

Zašlite nám dopyt s uvedením výrobcu a modelu fotovoltického modulu, budeme Vás kontaktovať a navrhneme Vám riešenie na základe Vašej registrácie.

Formulár s dopytom

Meno

Priezvisko

Adresa

Popisné číslo

Súpisné číslo

PSČ

Obec

Číslo LV

Telefón

E-mail

Mám záujem o inštaláciu FV zariadenia

Výkon FV modulov

 s optimalizáciou spotreby s akumulátorom

Poznámky: