Návrh fotovoltaického systému inštalovaného na strechu

 

Orientácia strechy

Zadajte číslo v stupňoch do príslušného políčka v rozmedzí -90° až +90°. Uhol 0° je orientácia na juh, podľa uvedeného obrázka. Pokiaľ neviete presnú orientáciu, zvoľte približnú orientáciu podľa uvedených svetových strán Kliknutím na príslušný bod pod obrázkom meníte orientáciu strechy.

Sklon strechy

Zadajte číslo v stupňoch. Pokiaľ neviete presný uhol sklonu strechy, zvoľťe približný sklon strechy podľa zvoleného obrázka. Kliknutím na príslušný bod pod obrázkom meníte uhol sklonu strechy.

Inštalovaný výkon

Vyberte z možností požadovanú veľkosť inštalácie. Pre optimalizáciu odporúčame zvoliť veľkosť inštalácie podľa ročnej spotreby domácnosti.

Faktúra za elektriku – cena za kWh

Celková cena za kWh elektrickej energie. Sčítajte všetky položky jednotkových cien za kWh uvedených na faktúre za elektriku.

Faktúra za elektriku – ročná spotreba

Ročnú spotrebu energie získate z posledného ročného vyúčtovania za elektrickú energiu.

Kalkulácia

Kedykoľvek kliknete na toto tlačítko, prepočíta Vám údaje v pravom stĺpci podľa aktuálneho zadania.

Mám záujem pokračovať

V prípade Vášho záujmu o detailné informácie, kvalifikovanú obhliadku alebo objednávku fotovoltaického zariadenia, vyplňte formulár.

Orientácia strechy: °

Sklon strechy: ° 

Inštalovaný výkon [Wp]
Faktúra za elektriku – cena za kWh [€/kWh]
Faktúra za elektriku – ročná spotreba [kWh]

Výkon po mesiacoch (orientačný údaj)
Údaje FV systému
Inštalovaný výkon: [Wp]
Azimut: [°]
Sklon modulov: [°]
Plocha strechy [m2]
Ročný výnos
fotovoltaického zariadenia:
[kWh]
Finančná ročná úspora: [€]

Formulár s dopytom

Meno

Priezvisko

Adresa

Popisné číslo

Súpisné číslo

PSČ

Obec

Číslo LV

Telefón

E-mail

Orientácia strechy [°]

Sklon strechy [°]

Inštalovaný výkon [Wp]

Poznámky: