GEEA, s.r.o. poskytuje nasledovné riešenia:

  • Fotovoltické zariadenia pre domácnosť do 10 kWp
  • Lokálne fotovoltické zdroje do 500 kWp
  • Fotovoltické elektrárne

Služby:

  • štúdie vykonateľnosti , energetické štúdie výnosovosti a energetické audity
  • inžiniering
  • realizačné činnosti
  • prevádzka a servis fotovoltických zariadení a elektrární